+386 41 385 757 info@valmer.si

VALIDACIJE / KVALIFIKACIJE

Validacija/kvalifikacija je (na kratko) dokumentiran postopek s katerim se potrdi, da proces kot celota/posamezen del procesa dosega zahtevane kriterije. Kakovostna izvedba in redno ponavljanje validacije/kvalifikacije sta nujna za nadzor procesov in vzdrževanje zaupanja v pravilnost njihovega delovanja.

ČISTI PROSTORI

Danes si učinkovitega delovanja zdravstvenega sistema, farmacevtske industrije in še nekaterih panog ni mogoče predstavljati brez kontroliranega okolja v katerem potekajo ključne operacije. To okolje je seveda čist prostor. Čisti prostor je »prostor v katerem je številčna koncentracija lebdečih delcev v zraku kontrolirana in klasificirana ter je projektiran, izveden in upravljan z namenom kontrole vstopa, generiranja in zadrževanja teh delcev v prostoru.«  Čisti prostori, ki jih najpogosteje validiramo/kvalificiramo so:

 • operacijski strop v operacijski dvorani in čisti prostori okoli operacijske dvorane (priprava bolnika, kirurško umivanje…),
 • bolniška soba (hematologija, intenzivna nega, izolacija)
 • laminar kabinet in laminar kabina razreda MSC I (namenjeni zaščiti produkta ) ter razreda MSC II (namenjeni zaščiti produkta in operaterja),

 • proizvodni prostori v farmacevtski industriji,
 • laboratoriji, kjer je zahtevana klasifikacija zraka…

Da bi dokazali, da čisti prostor dosega vse zahteve opredeljene v standardih, protokolih, SOP-ih… izvajamo vrsto testov. Med najpogosteje izvajanimi za validacijo/kvalifikacijo čistega prostora so:

 • meritev porazdelitve hitrosti zraka v prostorih/okoljih z laminarnim tokom,
 • meritev dovodnih količin zraka in izračun števila izmenjav,
 • meritev razlike tlakov,
 • test vizualizacije smeri gibanja zraka (dimni test),
 • test integritete HEPA filtra (HEPA filtri v prostorih in kanalih),
 • štetje delcev v prostoru,
 • test okrevanja prostora t.i. recovery test (meritev časa dekontaminacije/izračun hitrosti okrevanja t.i. recovery rate),
 • štetje delcev v komprimiranih plinih (testiranje komprimiranega zraka, dušika…)
 • meritev temperature in relativne vlage v prostoru.

Vse teste izvedemo strokovno in pri tem uporabljamo vrhunske profesionalne instrumente, ki so redno kalibrirani, sledljivo do nacionalnih etalonov oz. SI.

PARNI STERILIZATORJI (AVTOKLAV)

Včasih so parni sterilizator imenovali vlažni sterilizator oz. kotel.

Parni sterilizator za sterilizacijo uporablja energijo pare. Glede na sterilizacijski medij ločimo sterilizacijo z zasičeno paro, sterilizacijo z mešanico para-zrak in sterilizacijo s pregreto vodo. Glede na potek procesa sta najpogostejši sterilizacija z zasičeno paro (za porozne materiale) in sterilizacija s podpornim tlakom (za tekočine).

Validacija/kvalifikacija parnega sterilizatorja (avtoklava) poteka tako, da znotraj komore merimo tlak in v več točkah temperaturo. Za merjenje uporabljamo brezžična zaznavala (»data loggerje«) ali validator s tlačnim zaznavalom in termočleni, ki so sposobni prenesti tlak in temperaturo v sterilizatorju. Z enim kompletom opreme lahko temperaturo v komori avtoklava izmerimo v 128 točkah, po potrebi pa povežemo tudi več kompletov. Katere instrumente uporabimo je odvisno od vrste, obsega testov ter možnosti dostopa do validacijskih priključkov za termočlene.

Validacije/kvalifikacije izvajamo na majhnih (namiznih) sterilizatorjih s prostornino komore nekaj 10 l, srednje velikih s prostornino nekaj 100 l do nekaj 1000 l (najpogostejši v bolnišnicah, farmacevtski industriji in laboratorijih), pa do velikih s prostornino  komore nad 20 000 l.

Poleg izvedbe fizikalnih meritev (tlaka in temperature) vam pomagamo tudi pri izvedbi biološkega testiranja ali pa slednjega v celoti prevzamemo.

Da bo vaš sterilizator deloval pravilno vam izvedemo kalibracijoIzvedene kalibracije so sledljive do nacionalnih etalonov in imajo ustrezno merilno negotovost.

Izvajamo tudi testiranje čiste pare.

SUHI STERILIZATORJI IN DEPIROGENIZATORJI

Suhi sterilizator in sterilizacijski tunel za sterilizacijski medij uporabljata zrak s temperaturo nad 160 °C.

Kadar je potrebno, da mikroorganizmi na površini predmeta razpadejo se uporablja depirogenizacija. Ta je v osnovi podobna suhi sterilizaciji, le da poteka pri še višjih temperaturah (npr. 30 min pri 250 °C). Depirogenizacija se izvaja v depirogenizatorju in depirogenizacijskem tunelu.

Validacijo/kvalifikacijo izvedemo z merjenjem temperatur znotraj testirane naprave (suhega sterilizatorja, sterilizacijskega tunela, depirogenizatorja). Uporabimo validator in termočlene s kaptonsko izolacijo, ki so sposobni prenesti visoke temperature. Z enim kompletom opreme lahko temperaturo izmerimo v 128 točkah, po potrebi pa povežemo tudi več kompletov. Poleg izvedbe fizikalnih meritev (temperature) vam pomagamo tudi pri izvedbi biološkega testiranja ali pa slednjega v celoti prevzamemo.

Da bo vaša naprava delovala pravilno vam izvedemo kalibracijoIzvedene kalibracije so sledljive do nacionalnih etalonov in imajo ustrezno merilno negotovost.

Sodobni suhi sterilizator, depirogenizator ali sterilizacijski tunel ima vgrajene HEPA filtre in je v osnovi čisti prostor Navodilo za izdelavo: povezava na poglavje Čisti prostor. V komori mora biti poskrbljeno za nadtlak ter pravilno smer in hitrost gibanja zraka. V sklopu validacije/kvalifikacije vam lahko izvedemo testiranje integritete HEPA filtra, štetje delcev v komori/tunelu, meritev nadtlaka ter hitrosti in smeri gibanja zraka.

LIOFILIZATORJI

Liofilizator je naprave za sušenje z zmrzovanjem v globokem vakuumu. Uporablja se za odstranjevanje vode iz bioloških in organskih snovi, ki bi jih s segrevanjem poškodovali, hkrati pa postopek ohrani sestavo in strukturo snovi.

Validacija/kvalifikacija liofilizatorja vključuje meritev porazdelitve temperature po policah (»shelf maping«) in/ali meritev porazdelitve temperature v produktih. Imamo rešitve za zagotovitev dobrega stika termočlena s polico in kar najkrajšega odzivnega časa termočlenov. Z enim kompletom opreme lahko temperaturo izmerimo v 128 točkah, po potrebi pa povežemo tudi več kompletov.

Da bo vaša naprava delovala pravilno vam izvedemo kalibracijo. Izvedene kalibracije so sledljive do nacionalnih etalonov in imajo ustrezno merilno negotovost.

MAPIRANJA TEMPERATURE IN RELATIVNE VLAGE

Mapiranje temperature in/ali relativne vlage se izvaja za potrjevanje skladnosti okolij in procesov, kjer je potrebno kontinuirano ali določeno časovno obdobje obdržati temperaturo in relativno vlago znotraj zahtevanih meja. Mapiramo lahko:

i. zamrzovalnik,
ii. hladilnik,
iii. inkubarotor,
iv. termostatska komora,
v. vodna kopel,
vi. termoblok,
vii. skladišče

Število uporabljenih zaznaval zavisi predvsem od velikosti okolja v katerem se mapiranje izvaja. Z enim kompletom validacijske opreme lahko temperaturo in relativno vlago merimo v 128 točkah, po potrebi pa povežemo tudi več kompletov.

Da bo vaša naprava delovala pravilno vam izvedemo kalibracijo. Za vas lahko uredimo tudi kalibracijo merilnikov relativne vlage. Izvedene kalibracije so sledljive do nacionalnih etalonov in imajo ustrezno merilno negotovost.

IZDELAVA PROTOKOLOV

Poleg same izvedbe validacije/kvalifikacije vam nudimo tudi strokovno izdelavo ali pomoč pri izdelavi protokolov, ki so za zagotavljanje eksaktne izvedbe in ponovljivosti neobhodni. Z nami sodeluje tudi zunanji partner, ki ima dolgoletne izkušnje z delom v službi validacije in je vrhunski strokovnjak za zahteve GxP in FDA.

Valmer storitve in prodaja d.o.o.

Valmer d.o.o.

Email

info@valmer.si

Kontakt

Tel.: 07 33 22 602
Faks: 07 33 22 585

Call Now Button